Traidisiún Amhránaíocht na Gaeilge i dTír Eoghain san Fhichiú hAois

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

This article provides a survey of the Irish-language song tradition of Mid and North Tyrone during the period 1900-1950. It focuses on the work of a series of collectors and singers. Among the scholars who worked in that area were Fr. Conn Mac an Ghirr, Énrí Ó Muirgheasa (Henry Morris), Charlotte Milligan-Fox, Alice Milligan, Pilib Ó Bhaldraithe (Philip Waldron), and Prionsias Ó Conluain. The Muintir Luinigh Gaeltacht was home to two of the most well-known Irish singers of the early twentieth-century, namely, Éamonn Ó Treasaigh and his sister, Anna Ní Threasaigh.
Original languageEnglish
Title of host publicationGuth an Iarthuaiscirt: Essays on Songs and Singing from the North-West of Ireland
EditorsPeadar [Peter] Mac Gabhann [Smith], Sinéad Coyle
Place of PublicationBelfast
PublisherÉigse Cholm Cille
Pages15-33
ISBN (Print)978-0-9576508-2-4
Publication statusPublished - 22 Sep 2016

Bibliographical note

Reference text: Adams, G. B. ‘The Validity of Language Census Figures in Ulster, 1851-1911’. Ulster Folklife 25 (1979) 113-22.
Beausang, An Br. T. F. Céad de Cheolta Uladh. Iúr Chinn Trá: Comhaltas Uladh, 1983.
Breathnach, Diarmuid & Máire Ní Mhurchú. 1882-1982 Beathaisnéis a Dó. BÁC: An Clóchomhar, 1990.
Breathnach, Diarmuid & Máire Ní Mhurchú. 1882-1982 Beathaisnéis a Trí. BÁC: An Clóchomhar, 1992.
de Bhaldra, Pilib. ‘Seanchuidhe Éireann do bhuail liom I’. An Lóchrann, Feabhra 1930, 8. See also ‘Ó Bhaldrain, P.’
de Bhaldra, Pilib. ‘Seanchuidhe Éireann do bhuail liom. II’. An Lóchrann, Márta 1930, 7.
Fáinne an Lae. ‘Irish Tyrone’, 22 Iúil, 1900.
FitzGerald, Garrett. ‘Irish-Speaking in the Pre-Famine Period: A Study Based on the 1911 Census Data for People Born before 1851 and Still Alive in 1911’. Proceedings of the Royal Irish Academy 103, Roinn C, Uimh. 5 (2003) 191-283.
Hardebeck, Carl. Gems of Melody = Seoda Ceoil. Part 3. Béal Feirste: Carl Hardebeck, n.d..
Huntingdon Gale et al. Sam Henry’s Songs of the People. Athens & Londain: The University of Georgia Press, 1990.
Máire [Séamus Ó Grianna]. Saoghal Corrach. BÁC: An Preas Náisiúnta, [1945].
McCann, Brendan. ‘Lost - and found, The Gaeltacht of Tir-Eoghain’, The Irish Press, 3 Eanáir 1951, 6.
Milligan Fox, Charlotte. ‘Airs Taken Down in Tyrone’. Journal of the Irish Folk Song Society 8 (1910) 29.
Milligan Fox, Charlotte.‘Folk Song in County Tyrone’. Journal of the Irish Folk Song Society 8 (1910) 23-28.
Morris, Catherine. Alice Milligan and the Cultural Revival. BÁC: Four Courts, 2012.
Murphy, Michael J. Tyrone Folk Quest. Béal Feirste: Blackstaff Press 1973; athchló 1974.
Ní Bhaoill, Róise. Ulster Gaelic Voices: Bailiúchán Willhelm Doegen 1931. Béal Feirste: Iontaobhas Ultach, 2010.
Ní Uallacháin, Pádraigín. A Hidden Ulster: People Songs and Traditions of Oriel BÁC: Four Courts, 2003.
Ó Baoighill, Pádraig. Padaí Láidir Mac Culadh agus Gaeltacht Thír Eoghain. BÁC: Coiscéim, 2009.
Ó Baoill, Colm. Amhráin Chúige Uladh le Muireadhach Méith. Na Sceirí, Co. Átha Cliath: Gilbert D’Alton, 1977; atheagrán de Lorcán P. Ó Muireadhaigh, Amhráin Chúige Uladh 1- 2 (Dún Dealgan: Tempest Press 1927, 1937).
Ó Bhaldrain, Pilib. ‘Ceól na n-Gleann: Amhráin agus Dántaí Gaedhealtachta Thíre Eoghain’. The Ulster Herald. An Ómaigh, North-West Publishing. Sathairn, 24 Meitheamh 1911 i leith.
Ó Buachalla, Breandán. Cathal Buí: Amhráin. BÁC: An Clóchomhar [d’Éigse Bhréifne], 1975.
Ó Canainn, Aodh. Teacht den tSliabh Tráthnóna: Pádraig Ó hEaráin agus Oidhreacht Bhaile na Scríne. Baile Átha Cliath: Coiscéim 2006.
Ó Ceallaigh, Eoghan. An Dá Thaobh. BÁC: An Clóchomhar, 1968.
Ó Conluain, Proinsias. ‘The Last Native Irish-Speakers of Tyrone’. Dúiche Néill: Journal of the O Neill Country Historical Society 4 (1989) 101-118.
Ó Doibhlin, Ciarán. ‘Ó Bhoth Domhnaigh go Muintir Luinigh, Sinsearas’. Irisleabhar Mhá Nuad 1996-1997, Féilscríbhinn an Doibhlinigh. Maigh Nuad: An Sagart (1997) 364-375.
Ó Duibhín, Ciarán. ‘Achmhainní Gaeidhilge’, http://www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/cainnteoir/speirini.txt.
Ó Duibhín, Ciarán. ‘Daoine a chuidigh le hoidhridheacht Ghaedhealach Chúige Uladh a bhuanú: Con ’ac a’ Ghirr, sagart (1862-1925)’, http://www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/daoine/oidhridheacht.htm#cmag.
Ó Duibhin, Ciarán. http://www.smo.uhi.ac.uk/~oduibhin/daoine/tagairti.htm.
Ó Fiaich, Tomás. Art Mac Cumhaigh: Dánta. BÁC: An Clóchomhar, 1973.
Ó Muirgheasa, Énrí. Céad de Cheoltaibh Uladh. BÁC: M. H. Mac Giolla agus a Mhac, 1915.
Ó Muirgheasa, Énrí. Dhá Chéad de Cheoltaibh Uladh. BÁC: Oifig Díolta Foilseacháin Rialtais, 1934; 1969.
Ó Muirgheasa Prionsias & Peadar Ó Casaide, A Man of Farney: A Short Story of the Life of Henry Morris. Together with Topographical Names and Dialect Words. Muineachán: Éigse Fhearnmhaí, 1974.
Ó Raifeartaigh, Tarlach. ‘Gaedhilg Thír Eoghain’. BÁC: Irish Press, 24 Aibreán 1933, 4.
Ó Súilleabháin, Donncha. Na Timirí i Ré Tosaigh an Chonartha, 1893-1927. BÁC: Conradh na Gaeilge, 1990.
Ó Tuathail, Éamonn. Sgéalta Mhuintir Luinigh: Munterloney Folktales. Collected and Edited with Introduction, Notes and Glossary. BÁC: Institiúid Bhéaloideas Éireann, 1933. Atheagrán ina bhfuil aistriúchan Bhéarla le Seosamh Watson agus nótaí béaloidis le Kelly Fitzgerald. BÁC: Comhairle Bhéaloideas Éireann, 2015.
Smith, Peter J. ‘A Mháirín Óg Ní Cheallaigh: A Tyrone Song of Connacht Provenance’. Dúiche Néill: Journal of the O Neill Country Historical Society (2008) 216-229.
Smith, Peter J. & Francis Clarke. Songs from the Sperrins: Traditional Singing from Mid and North Tyrone: A Selection of Field-Recordings by Peter Smith and Francis Clarke. Doire: Beaghmore Publications 2009). [Dhá dhlúthdhiosca de thaifeadáin a rinneadh sa ghort mar aon le leabhrán].
Turner Johnston, Shiela. Alice: A Life of Alice Milligan. An Ómaigh: Colourpoint Press, 1994.

Keywords

 • Gaeltacht Thír Eoghain
 • Muintir Luinigh
 • Tearmann Mhig Uirc
 • Énrí Ó Muirgheasa
 • Charlotte Milligan-Fox
 • Alice Milligan
 • Conn Mac an Ghirr
 • Pilib Ó Bhaldraithe
 • Proinsias Ó Conluain
 • Éamonn Ó Treasaigh
 • Anna Ní Threasaigh.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Traidisiún Amhránaíocht na Gaeilge i dTír Eoghain san Fhichiú hAois'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this